Grenzeloze Logistiek summit 2014

Optimaal ruimtegebruik vanuit logistiek oogpunt

De druk op de beschikbare ruimte neemt toe. De ontwikkeling van bedrijventerreinen roept steeds meer weerstand op, zeker wanneer men er logistieke activiteiten beoogt. Wie logistiek op duurzame wijze wil verankeren, moet oog hebben voor kwalitatieve bedrijventerreinen waar de lasten voor mens en milieu maximaal worden teruggedrongen.

Naast een ideeënboek stellen we u ook diverse studies voor. Deze faciliteren ingrijpend de slimme uitvoering van een aantal belangrijke ruimtelijke logistieke projecten.

Bijzondere aandacht werd besteed aan de problematiek van vrachtwagenparkeren.

Web design en development by Lavagraphics